AVRUPA INSAN HAKLAR SZLEMESI PDF

Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR) and the Constitution of the Republic of .. 31Aydıner, Ö.F., Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve İç Hukukumuzda szlemesi-ve-i-. Avrupa Birlii,bir medeniyet projesidir,bir a-dalk projesidir. .. Bu nedenle lkemizin demokrasi adna ve insan haklar na-mna sergilemekte olduu inaat szlemesi imzaland ubat Trkiye, Yunanistan ve Yugoslavya ara-snda l. TC AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ REPUBLIC OF TURKEY SECRETARIAT (szleme/akit)feshetmek(taraflarca)iptaletmek(nispibutlanda) gerialma (azkullanlr)r .. (BoQ)BillofRights (nsan)Haklar()Bildirgesiorder billoflading insan,adamIidest(i.e) bakabirdeyile,yaniimperiuminimperio.

Author: Tosida Salrajas
Country: Mauritania
Language: English (Spanish)
Genre: Video
Published (Last): 24 June 2007
Pages: 424
PDF File Size: 17.85 Mb
ePub File Size: 5.92 Mb
ISBN: 532-5-26549-546-8
Downloads: 16089
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kajiktilar

Demokrasi yoluyla elde edemedii iktidar, tehdit yoluy-la gasp etmek bu zihniyetin klasik yntemidir. D glerle ittifak kurdular, acmaszca bunu yaptlar. Her eyin merkezine halk koyan, Hakimiyet kaytsz artsz milletindir hkmn gerek anlamda hayata ge-iren bu hak,ar anlaytr.

Bu ada uy-garln stne kmadr. Bir tanesi zerinde duralm. Hatta bunu baka iktidarlar da tekrar-lamaldrlar. Halk okuma yazmada bilmiyordu. Siyasetin ve siyasi iktidarn bu grnmeyen orta de-vaml suretle halk geriye pskrtmekle megul bir g olarak derinden derine saklanabilmitir.

Bize verilen e-muhtra aynen iade edilecek aynen, iade ettik. Yassada, ylnda Deniz Kuvvetleri tarafndan satn alnm burada ylnda modern bir deniz ei-tim tesisi inaatna balanm ve ylnda eitim faa-liyetlerine balamtr. Actionfor theRestructur ingoftheEconomy Phare ksalt.

Laic, Laique kelime-si, Latince Laieus asln-dan alnm Franszca bir kelimedir.

Eer zgrlkleri savunurken, bu milletin iradesini, hakkn, hukukunu savunurken bize hak tecelli edecekse Mevlana diyarnn ifadesiyle sylyorum, bunu biz eb-i Arus olarak karlarz, bir mbarek dn ola-rak karlarz, Hogeldin deriz. Atatrk bize yararl bir vatan kurtard.

  HASHT BIHISHT PDF

Glossary for the European Union

Nitekim Atatrk 3 Mart tarih ve sayl Tevhid-i Tedrisat Ei-timin Birlii kanunu ile yksek din mte-hasss yetitirmek ze-re lahiyat Fakltesini ve ilk defa Camilerde grevlendirilmek zere mam ve Hatip yetiti-ren mam-Hatip okullar-n gerekletirmitir. Projeye ilikin grntlerin gsterilmesinin ve bakanla-rn konumalarnn ardndan krsye Babakan Ahmet Davutolu kt.

Biz de sadece onlardan g almak iin yola ktk. Bu bizim hakkmz milletimizin hakk,hatta her eyin stnde belki bu bi-zim onlara olan grevimizdir.

Yaamak erdemlikler iinde yaamak ,unutulan kasa-ba ve kyde k olmak, okul olarak ykselmekTeknolojinin btn nimetlerini insannn emrine ver-mek DP’nin amentsdr.

Milyonlarca insan ksa sre iinde Ona kar yine Bayarn tanmyla sihirli bir mu-habbet duyabilirdi.

Szn z ve zeti: Sk skda Haklqr okuyun dediler. Hedefleri ada bir Trkiye, Uygar ve zgr bir Tr-kiyeydi. Biz ederiz de millet et-meyecek gibi geliyor dedik.

Pa-rasz ve pulsuz Trkiyeye ramen bunlar gerekletir-di. Yurtta sulh cihanda sulh politikasn samimiyetle uy-gulam dostluklarn oaltmtr. Okuduum bir iir yznden cezaevine giderken ilerinden derin bir oh ektiklerini biliyordum dedi. Peygamberden sonra Halife olan drt devlet ba-kann sahabenin halkn setii bir slm devleti var, de-mek ki demokrasi slamiyetin geleneinde mevcuttur. Bu milleti znden kopar-maya, tarihine, kltrne, medeniyetine, yabanclatr-maya dnk uygulamalara bu dnemde son verilmeye baland.

Demokrasi feneri de projede ok nemli. O bir zerafet sem-boldr. Celal Bayar hakkndaki karar, ya haddi nedeniyle mebbet hapis cezasna evrilmitir. Trkiyenin en drst insanlarndan biriydi Hasan Polatkan. Trkiyede ok partili hayat dnemi ile birlikte De-mokrat Partinin 14 Mays seimlerini kazanp ik-tidara gelmesi Trkiyedeki siyasal atmosferin ve siyasal dzenin deimesinde en nemli dnm noktalarn-dan biridir.

  BLENDER 2.5 HOTKEYS PDF

Glossary for the European Union

Bat, Trkiyenin tarm lkesi olarak srekli kendi-lerine muhta durumda kalmasn istiyor, Menderes ise sanayilemek istiyordu. Geri kalanlar Kayseri cezaevine kapattlar. Siz varsanz Devlet var. Bu topran hak sahipleri sizlersiniz.

Dogu turkistan-sempozyumu

Mitinglerde, kongrelerde, toplant-larda, Menderes ve demokrasi ehitlerimizin ismi geti-i zaman bir alk tufan kopuyor. Chp kampanyasnn ana temas-zgrln olma-y ve hkmetin otoriterlik eilimleri-gemiini oto-riter ynetimiyle sk skya zdeletiren bir partiden geldii iin iin inandrclktan yoksundu. Cumhuriyetten sonra nerde hangi cami ahr yapldysa iddia sahibi bunu ispat-lamaldr. Byk hidroelektrik santralleri, liman ina-atlar, sulama tesisleri yaplyordu. Krkambarmz yle dolu ki, daha ne pro-jelerimiz var srada.

Hala gzmzn nndedir, o vakur, o ehit Babakan idama doru yrrken aslnda idam sehpasna ekilen Adnan Menderes deil, milli iradeydi, milli iradeydi. Kaybolan yllar slemesi kabus halinde btn dehetiyle Anadolunun zerine kmt. Bu ok byk bir tercme hatasdr. Mende-res devri, bu szle,esi, demokrasi, temel hak ve hr-riyetlerin korunmas kadar ekonomik alanda da yeni atlmlarn ve yeni teebbslerin olduu yllar olarak da deerlendirilebilir.

Okuma yazma bilenler belli sayda sbyan ocuk mektebi me-zunlaryd. Bu yzden DPnin iktidara geliiyle son bulan bu ynetim ve siyaset tarz brokrasinin ideo-loji haline yine de derin devlette saklanabilmitir.